chat-gpt-vs-google-ali-umetna-inteligenca-proti-iskalnikom

Kaj umetna inteligenca pomeni za iskalnike

Generativna umetna inteligenca (AI), kot je ChatGPT, prinaša velike spremembe v način, kako dostopamo do informacij z digitalnimi tehnologijami. To ima potencial, da temeljito spremeni vlogo tradicionalnih iskalnikov, kot je Google, v naših vsakdanjih življenjih. Vprašanje, ali je za iskalnike dovolj, da preprosto integrirajo AI kot dodatno funkcionalnost, ali pa bodo uporabniki začeli množično prehajati na uporabo naprednejših orodij, kot je ChatGPT, ki si pomagajo z iskalniki je ključno za razumevanje prihodnosti iskanja informacij na internetu.

Umetno inteligenco sta že »vdelala« glavna spletna iskalnika Google in Bing, prav tako je prisotna že praktično v večini spletnih procesov in storitev. Vprašanje pa je, ali je to dovolj, da ju bodo uporabniki še naprej uporabljali (v taki meri kot doslej).

Zato se pojavlja vprašanje, kako bo spremenila svet, kot ga danes poznamo in kaj to pomeni za iskalnike, kot je Google. Ali je dovolj, da iskalniki zgolj vdelajo UI in jo zagotavljajo kot funkcionalnost, ali se bodo morda uporabniki preusmerili iz uporabe iskalnikov v uporabo orodij kot je Chat GPT. Bo v prihodnosti iskalnike uporabljala le še umetna inteligenca?

Koliko je zaradi Chat GPT izgubil Google?

Težko je natančno izmeriti, kako se promet premika z Googla na jezikovne modele umetne inteligence, kot je ChatGPT, še posebej pri iskanju odgovorov na vprašanja. Čeprav se je uporaba modelov umetne inteligence za iskanje odgovorov povečala, je pomembno poudariti, da so mnoga vprašanja še vedno najprimernejša za iskalnike zaradi njihove specifične potrebe po iskanju informacij ali dostopanju do zunanjih spletnih vsebin.

Preusmeritev določenih vprašanj z Googla na jezikovne modele umetne inteligence, kot je ChatGPT, ne pomeni nujno popolne izgube prometa za Google. Veliko uporabnikov se še vedno zanaša na Google za različne vrste iskanj, kot so iskanja dejstev, poglobljenih člankov, novic in specifičnih spletnih mest. Poleg tega Google služi širšemu namenu z indeksiranjem in omogočanjem dostopa do obsežne zbirke informacij po spletu, vključno z dinamičnimi in vsebinami v realnem času.

ChatGPT in podobni modeli umetne inteligence se še posebej izkažejo pri zagotavljanju dialogov, razlag ali predlogov na podlagi obstoječega znanja. So izjemno koristni za:

 • osebno asistenco,
 • hitra vprašanja,
 • pojasnitev različnih tem.

Kljub temu, da se določene vrste poizvedb morda premikajo z Googla na jezikovne modele umetne inteligence, ostaja vloga Googla za celovite iskalne namene in širok spekter pridobivanja informacij pomembna. Sožitje iskalnikov in jezikovnih modelov umetne inteligence zadovoljuje različne potrebe uporabnikov, pri čemer vsak od njih služi svojemu posebnemu namenu in se medsebojno dopolnjujeta, namesto da bi neposredno konkurirala za vsa vprašanja.

Vpliv na tradicionalne iskalnike

 1. Osebna interakcija in kontekstualno razumevanje: AI orodja, kot je ChatGPT, omogočajo bolj naravno in kontekstualno interakcijo z uporabnikom, kar lahko ponudi bogatejšo izkušnjo v primerjavi s tradicionalnimi iskalniki. To lahko privede do premika v tem, kako ljudje preferirajo iskati in prejemati informacije.
 2. Neposredni odgovori namesto seznamov povezav: Generativni AI lahko neposredno odgovori na vprašanja uporabnikov, namesto da bi jih preusmerjal na seznam povezav. To lahko zmanjša potrebo po klikanju skozi več strani za iskanje odgovorov.

Možnosti za iskalnike

Iskalniki se lahko odzovejo na te spremembe na več načinov:

 1. Integracija AI za izboljšano iskanje: Z integracijo generativnih AI modelov v svoje algoritme lahko iskalniki ponudijo bolj intuitivno in personalizirano iskalno izkušnjo, ki vključuje neposredne odgovore in povzetke namesto samo seznamov povezav.
 2. Razvoj novih funkcionalnosti: Iskalniki lahko razvijejo nove funkcionalnosti, ki izkoriščajo AI za specifične aplikacije, kot so povzetek dolgih člankov, generiranje poročil ali celo predlaganje idej za raziskovanje.
 3. Poudarek na verodostojnosti: Ker AI lahko generira vsebino na podlagi obstoječih informacij, se iskalniki lahko osredotočijo na zagotavljanje verodostojnosti in zanesljivosti informacij, kar je ključnega pomena v dobi dezinformacij.

Prihodnji trendi

 • Uporabniške preference: Spreminjanje uporabniških preferenc bo ključno za določanje, ali bodo iskalniki ostali primarni vir informacij ali pa se bodo uporabniki začeli obračati na AI orodja za kompleksnejše poizvedbe.
 • Tehnološki napredek: Nadaljnji razvoj v AI tehnologiji bo verjetno prinesel nove aplikacije in funkcionalnosti, ki bi lahko še dodatno spremenile vlogo tradicionalnih iskalnikov.
 • Regulativni izzivi: Sprejetje in integracija AI prinaša tudi regulativne izzive, ki bi lahko vplivali na to, kako so te tehnologije uporabljene in integrirane v iskalnike.

Čeprav je jasno, da bo generativna AI imela pomemben vpliv na iskanje in dostop do informacij, ostaja vprašanje, ali bodo tradicionalni iskalniki uspeli evolvirati in ostati relevantni v tej novi dobi. Ključ do uspeha bo v njihovi sposobnosti, da se prilagodijo in izkoristijo moč AI, da izboljšajo in obogatijo iskalno izkušnjo za uporabnike.

Zdi se, da bo v naslednjem letu funkcionalnost iskalnikov potreboval samo še Chat GPT.

Če iščem spletno stran, ali dobim boljši rezultat na Googlu, ali v Chat GPT?

Predvidevanje, da bodo uporabniki v naslednjem letu prešli od tradicionalnih iskalnikov k interakciji z umetno inteligenco (UI), kot je ChatGPT, za vse svoje informacijske potrebe, odraža potencialno prelomno spremembo v načinu, kako dostopamo do in uporabljamo informacije na spletu. Ta premik bi lahko imel globok vpliv na industrijo iskanja, uporabniško izkušnjo in celo na način, kako se informacije na spletu strukturirajo in delijo.

Integracija ChatGPT z iskalniki

 1. Brezšivna uporabniška izkušnja: Integracija ChatGPT ali podobnih UI tehnologij z iskalniki bi lahko ponudila bolj naravno in interaktivno izkušnjo za uporabnike, ki iščejo informacije. Namesto da bi se prebijali skozi sezname povezav, bi uporabniki lahko postavljali vprašanja v naravni jezik in prejemali neposredne, kontekstualne odgovore.
 2. Personalizacija in kontekstualizacija: UI kot je ChatGPT lahko uporabnikom ponudi bolj personalizirane odgovore, ki temeljijo na njihovem preteklem vedenju, interesih in celo načinu postavljanja vprašanj. To bi lahko pripomoglo k bolj relevantnim in natančnim informacijam.
 3. Poglobljeno razumevanje vsebin: Zmožnost UI, da razume kompleksne poizvedbe in ponudi podrobne odgovore, lahko pomeni, da bo tradicionalni način iskanja z uporabo ključnih besed postopoma zastarel. Namesto tega bi iskanje postalo bolj dialogovno, s čimer bi uporabniki lahko raziskovali teme globlje in bolj intuitivno.

Vpliv na tradicionalne iskalnike

 • Potreba po prilagoditvi: Iskalniki bodo morda morali spremeniti svoje algoritme in vmesnike, da bodo lahko podpirali bolj kompleksne in naravne poizvedbe, ki prihajajo iz UI interakcij.
 • Poudarek na kakovosti in verodostojnosti: Ker bodo UI orodja dostopala do velike količine informacij, bo kakovost in verodostojnost virov postala še bolj pomembna. Iskalniki bodo morali zagotoviti, da UI dostopa do zanesljivih in točnih informacij.
 • Regulativni in etični izzivi: Integracija UI z iskalniki bo prinesla tudi regulativne in etične izzive, še posebej glede zasebnosti, varstva podatkov in preprečevanja širjenja dezinformacij.

Zaključek

Čeprav je težko z gotovostjo napovedati, kako natančno se bo razmerje med uporabniki, UI tehnologijami in tradicionalnimi iskalniki razvijalo v naslednjem letu, je jasno, da se obeta obdobje pomembnih sprememb. Te spremembe bodo verjetno prinesle izboljšave v dostopnosti in kakovosti informacij, hkrati pa postavile nova vprašanja o upravljanju digitalnih informacij in interakcijah med človekom in strojem. Iskalniki bodo morali ostati agilni in inovativni, da bodo lahko izkoristili prednosti, ki jih prinaša integracija z UI tehnologijami, hkrati pa obravnavali izzive, ki jih ta nova doba prinaša.

Stopite v stik
Miklavčič
Marketing d.o.o.
Učinkovite rešitve za digitalni marketing.

NASLOV

Zgornji Brnik 130H, 4210 Zgornji Brnik