cena-marketinga

Marketing in cena – Kakšna je cena marketinga in kakšen je efekt

Če vam danes dam milijon, kdaj dobim dva?

Cena marketinga sama po sebi ni podatek, vsaj dokler ne upoštevamo učinka, ki ga marketing (lahko) ima.

Marketing ima učinek.

To dokazuje, da se zanj vedno znova odloča večina podjetij, ki vanj vlagajajo milijarde evrov letno. Učinkovitost marketinga dokazujejo tudi dejanja in reakcije potrošnikov. Ti se namreč nedvomno na oglase odzivajo ne le s kliki, všečki in komentarji, temveč in predvsem z nakupi. Preko oglasov podjetja ustvarijo pomemben procent prihodkov.

Ta delež prihodkov, ustvarjenih preko oglasov, se lahko močno razlikuje glede na industrijo in vrsto oglaševanja. V nekaterih primerih lahko digitalni marketing prispeva k več kot 50% prihodkov, še posebej v e-trgovini in drugih spletno usmerjenih poslovnih modelih. Ključno je, da se marketing nenehno prilagaja in izboljšuje, da učinkovito doseže in angažira ciljno publiko.

Tako je pravi razlog, da podjetja vlagajo v marketing ta, da se dejansko izplača. Vprašanje vsakega podjetnika pa je, koliko se izplača in, če danes vložim milijon, kdaj ga bom dobil nazaj oz. kdaj dobim dva.

Kdaj se investicija v marketing povrne

Če vam danes dam milijon, kdaj ga dobim nazaj?

Osrednje vprašanje za vsakega podjetnika, ki vlaga v marketing, je, koliko se ta investicija izplača in v kakšnem časovnem okviru.

Ta odgovor je odvisen od več dejavnikov:

 1. Donosnost investicije (ROI): Ključni pokazatelj uspešnosti marketinške kampanje je ROI, ki meri, koliko dobička je bilo ustvarjenega za vsak vloženi evro. Na primer, če vložite milijon evrov in ustvarite dodatne prihodke v višini 2 milijonov evrov, je vaš ROI 100%.
 2. Časovni okvir za vračilo investicije: Čas, potreben za povračilo vloženega zneska in doseganje dobička, se razlikuje. V nekaterih primerih lahko vidite takojšnje rezultate, še posebej pri neposrednih odzivnih kampanjah, kot so PPC (plačilo na klik) oglasi. V drugih primerih, kot je gradnja blagovne znamke, lahko traja dlje.
 3. Vrsta in obseg kampanje: Določene vrste kampanj (kot so digitalni oglasi) lahko prinesejo hitrejše rezultate, medtem ko druge (kot je SEO ali vsebinski marketing) zahtevajo daljši čas za razvoj in zorenje.
 4. Ciljna publika in konkurenčnost trga: Učinkovitost marketinga je odvisna tudi od tega, kako dobro je kampanja prilagojena ciljni publiki in kako konkurenčen je trg. Nekatere industrije in trgi lahko prinesejo hitrejši povratek investicije kot drugi.
 5. Spremljanje in prilagajanje: Nenehno spremljanje in prilagajanje kampanj je ključno za optimizacijo ROI. Podjetja, ki aktivno analizirajo in prilagajajo svoje strategije, lahko hitreje vidijo donos na svoje vložke.

Pomembno je, da podjetniki razumejo, da marketing ni samo strošek, ampak investicija, ki ima potencial za ustvarjanje dolgoročne vrednosti. Investicija v marketing mora biti premišljena in podprta z jasnimi cilji ter strategijo, ki v samem procesu izvajanja marketinga, omogoča merjenje in ocenjevanje učinkovitosti.

Kakšna je cena marketinga

oz. kakšna je smiselna investicija v marketing

Odgovor na vprašanje o ceni marketinga za povprečnega slovenskega podjetnika, ki ustvari milijon evrov prihodkov letno, je odvisen od več dejavnikov:

 1. Cilji in obseg kampanje: Jasno opredeljeni marketinški cilji in obseg kampanje bodo vplivali na celotno ceno.
 2. Izbrani marketinški kanali: Stroški se razlikujejo glede na kanale, kot so digitalni marketing, socialni mediji, SEO, e-poštni marketing ali tradicionalni mediji.
 3. Trajanje kampanje: Daljše kampanje lahko zahtevajo večjo investicijo.
 4. Potrebna orodja in tehnologija: Avtomatizacija, analitična orodja in druga tehnologija lahko povečajo stroške.

Za podjetje z letnim prihodkom enega milijona evrov bi bilo smiselno vložiti določen odstotek tega prihodka v marketing, običajno med 5 do 10 odstotki, odvisno od industrije in tržnih ciljev. To bi pomenilo proračun od 50 000 do 100 000 evrov na leto za marketinške dejavnosti. Pomembno pa je, da se proračun prilagodi glede na specifične potrebe in cilje podjetja.

Pri nas je praksa, da podjetja kot je zgoraj omenjeno, vlagajo v marketing nekoliko manj. Torej med 20 000 on 30 000 evri.

Podjetja pa so seveda zelo specifična. Za nekatere prihodki z naslova digitalnega marketinga pomenijo večino prometa in zato vanj vlagajo tudi bistveno več. Spet drugi morda v digitalni marketing niti ne vlagajo. Nekateri v marketing vlagajo kampanjsko, spet drugi redno.

Kaj priporočamo strokovnjaki

Proračun naj bo skladen s cilji

Po mojih izkušnjah so podjetniki nekoliko zadržani pri investicijah v marketing. Vsi so seveda mnenja, da je v marketing treba vlagati. K temu nekateri pristopijo bolj, drugi manj pogumno, ko govorimo o proračunih. A tu se stvar večinoma konča. Škoda je na primer, da podjetja, ki v marketingu dosegajo dobre rezultate, vložkov ne povečujejo (saj veste, lani je bil promet dober, pa smo kupili nov služben avto).

Smiselno je, da podjetniki pri določanju marketinškega proračuna upoštevajo naslednje dejavnike:

 1. Odstotek od prihodkov: Klasično pravilo je določiti določen odstotek letnih prihodkov za marketing, običajno med 5 do 10 odstotki, odvisno od industrije in tržnih ciljev.
 2. Cilji podjetja: Jasno opredeljeni cilji, kot so povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, generiranje prodajnih stikov ali rast tržnega deleža, bodo vplivali na potrebno investicijo.
 3. Konkurenčnost industrije: V zelo konkurenčnih industrijah je morda potrebno vložiti več v marketing, da se izstopa.
 4. Življenjska faza podjetja: Start-upi in hitro rastoča podjetja morda potrebujejo večji proračun za hitro rast in pridobivanje tržnega deleža.
 5. Rezultati preteklih kampanj: Pretekle uspešne ali neuspešne kampanje lahko nudijo vpogled v to, koliko vlagati in kateri kanali so najbolj učinkoviti.
 6. Prilagodljivost proračuna: Proračun je lahko prilagodljiv in se prilagaja glede na rezultate in spreminjajoče se tržne razmere.

Vedno je pomembno, da proračun temelji na strateškem načrtovanju in realnih pričakovanjih glede donosnosti naložbe. Pri določanju proračuna je kot že večkrat omenjeno potrebno upoštevati tudi cilje, ki jih ima podjetje. Če stremi k hitri rasti, to za sabo potegne večji poračun. Nasprotno, če je podjetje na trgu dlje časa in želi ohranjati promet ter hkrati pozna, kateri procesi v marketingu zanj najbolje delujejo, potem ni potrebe po visokem proračunu.

Metode za določanje proračuna v marketingu

Odstotek letnih prihodkov

Najbolj klasična metoda za določanje marketinškega proračuna je osredotočenje na odstotek letnih prihodkov. Ta pristop vključuje določitev fiksnega odstotka od skupnih prihodkov podjetja, ki se nameni za marketing. Ta odstotek se običajno giblje med 5% do 10%, vendar se lahko prilagodi glede na specifične potrebe in cilje podjetja, konkurenčnost industrije in življenjsko fazo podjetja.

Na primer, začetna podjetja ali tista v zelo konkurenčnih industrijah morda potrebujejo višji odstotek. Ta metoda je priljubljena, saj je enostavna za izračun in prilagoditev glede na spremembe v prihodkih.

Ciljno usmerjen pristop

Druga metoda za določanje marketinškega proračuna, ki upošteva več dejavnikov, je ciljno usmerjen pristop. Ta metoda temelji na določanju specifičnih marketinških ciljev in ocenjevanju stroškov, potrebnih za njihovo doseganje.

Na primer, če je cilj pridobiti 1000 novih strank in strošek pridobitve ene stranke je ocenjen na 10 evrov, bo skupni proračun za ta cilj 10.000 evrov. Ta metoda zahteva bolj poglobljeno analizo in razumevanje tržnih strategij in stroškov, vendar omogoča bolj ciljno usmerjeno in učinkovito porabo sredstev.

Strošek pridobitve vam izračunamo oz. izmerimo mi po nekaj mesecih izvajanja aktivnosti v marketingu.

Sorazmerno s konkurenco

Metoda, ki jo je vredno omeniti je pristop, ki temelji na konkurenci. Ta metoda vključuje analizo, koliko vlagajo vaši konkurenti v marketing, in prilagajanje vašega proračuna, da bi bili konkurenčni. To lahko vključuje zbiranje podatkov o marketinških izdatkih v vaši industriji in določitev proračuna, ki je v skladu s povprečjem ali malo nad njim. Ta pristop je še posebej koristen v industrijah, kjer je konkurenčnost visoka in kjer je pomembno ohranjati vidnost in tržni delež.

Na kratko lahko rečemo, da uporabljamo orodja, kot so Ahrefs, Semrush ipd, ki nam pomagajo razumeti, koliko podjetja plačujejo za oglase in kaj oglašujejo. Eden od načinov, ki je zelo dober, so podatki v Google ads. Tam lahko glede na svoj poračun jasno vidim, kje naši konkurenti za klike plačujejo več, kako široko oglašujejo in ali nas »outperformajo« s proračuni.

Glede na cilj ali projekt

Pri tem pristopu se proračun določi na podlagi posameznih marketinških projektov ali kampanj, ki jih načrtujete izvesti. Vsaki nalogi ali projektu dodelite ocenjene stroške, ki vključujejo vse od razvoja vsebine, oglaševanja, do zunanje podpore in tehnologije. Ta metoda omogoča podjetjem, da natančno dodelijo sredstva specifičnim iniciativam, kar lahko pripomore k boljši kontroli nad proračunom in jasnejšemu razumevanju povračila investicije za posamezne aktivnosti.

Obstajajo seveda še druge metode, a te so mogoče dovolj zanimive, drugačne in nekako spodbujajo razmišljanje v pravo smer.

Kakšen je efekt v povezavi s proračunom

Učinek marketinga glede na vložen proračun se lahko precej razlikuje in je odvisen od številnih dejavnikov, kot so industrija, ciljna skupina, izbrani marketinški kanali in kakovost izvedbe.

Povprečna donosnost naložbe (ROI) za marketinške kampanje se lahko giblje od 4 do 1 do 10 do 1 ali več, kar pomeni, da lahko vsak evro, vložen v marketing, prinese od 4 do 10 evrov povratka. V digitalnem marketingu, kot je e-poštni marketing, lahko ROI doseže tudi do 38 do 1. Pomembno je razumeti, da so te številke povprečja in se lahko razlikujejo glede na specifične okoliščine in strategije.

V svetu marketinga je ključnega pomena razumeti, da je vsaka investicija v marketing priložnost za rast in razvoj podjetja. Uspeh ni zagotovljen samo z vlaganjem, temveč zahteva strategijo, ki upošteva specifične cilje podjetja in dinamiko trga. Skrbno načrtovanje, prilagodljivost in spremljanje so bistveni za optimizacijo ROI. Pomembno je, da podjetniki ne samo sledijo trendom, ampak tudi razumejo edinstvene potrebe svojega podjetja. Zato je ključnega pomena, da podjetja v marketing vlagajo premišljeno, saj lahko pravilno usmerjene investicije prinesejo pomembne dolgoročne koristi in prispevajo k trajnostnemu uspehu podjetja.

Sodelovanje s strokovnjaki na področju digitalnega marketinga zagotavlja, da bodo podjetniki razumeli situacijo v kateri so in prepoznali tveganja ter priložnosti ter hkrati razumeli povezavo med cilji podjetja in sredstvi, ki jih to zahteva.

Stopite v stik
Miklavčič
Marketing d.o.o.
Učinkovite rešitve za digitalni marketing.

NASLOV

Zgornji Brnik 130H, 4210 Zgornji Brnik