kaj je marketing - marketing mix - 4p - vrste marketinga

Marketing – Kaj je marketing, vrste marketinga in področja ter trženjski splet

Kaj je marketing?

Izraz marketing oz. marketing se nanaša na dejavnosti, ki jih podjetje izvaja za spodbujanje nakupa ali prodaje izdelka ali storitve. Marketing vključuje oglaševanje, prodajo in dostavo izdelkov potrošnikom ali drugim podjetjem. V določenih primerih marketing izvajajo podružnice oz. affilate-i v imenu podjetja.

Strokovnjaki, ki delajo v oddelkih za marketing in promocijo, želijo z oglaševanjem pritegniti pozornost ključnih potencialnih ciljnih skupin. Promocije so ciljno usmerjene na določeno ciljno skupino in lahko vključujejo podporo slavnih oseb, privlačne fraze ali slogane, zanimivo embalažo, ki se vtisne v spomin ali grafično oblikovanje in splošno medijsko izpostavljenost.

Povzetek objave:

 • Marketing se nanaša na vse dejavnosti, ki jih podjetje izvaja za promocijo in prodajo izdelkov ali storitev potrošnikom.
 • Marketing uporablja “marketing mix”, znan tudi kot štirje P – izdelek, cena, kraj in promocija.
 • Marketing je bil včasih osredotočen na tradicionalne marketinške tehnike, vključno s televizijo, radiom, pošto in strategijami od ust do ust.
 • Čeprav tradicionalni marketing še vedno prevladuje, digitalni marketing zdaj podjetjem omogoča, da se vključijo v strategije trženja e-pošte, družbenih medijev, partnerjev in vsebinskega trženja.
 • Marketing si v svojem bistvu prizadeva vzeti izdelek ali storitev, identificirati njegove idealne stranke in pritegniti pozornost teh strank na izdelek ali storitev, ki je na voljo.

Razumevanje trženja

Marketing kot veda vsebuje vse postopke, ki jih podjetje izvaja z namenom, da bi pritegnilo stranke in zgradilo ali ohranilo odnose z njimi. Tudi mreženje s potencialnimi ali preteklimi strankami je del marketinškega procesa in lahko kot tako vključuje pisanje zahvalnih e-poštnih sporočil, igranje golfa s potencialnimi strankami, hitro vračanje klicev in e-poštnih sporočil ter srečanje s strankami na kavi ali obroku.

Na najosnovnejši ravni marketing poskuša uskladiti izdelke in storitve podjetja s strankami, ki želijo dostopati do teh izdelkov. Uskladitev izdelkov s strankami je tisto, kar zagotavlja donosnost.

Trženjski splet 4P in 7P

Izdelek, cena, mesto in promocija so štirje P trženja. Štirje P skupaj sestavljajo bistveno kombinacijo, ki jo podjetje lahko uporabi za trženje izdelka ali storitve. Neil Borden je v petdesetih letih 20. stoletja populariziral idejo  trženjske mešanice in koncept štirih P.

4P-ji v marketingu so:

 • Izdelek (product)
 • Cena (price)
 • Mesto/kraj (place)
 • Promocija (promotion)

S tem, ko se je marketinška industrija razvijala, so bili identificirani oz. dodani še preostali 3 P-ji in se je oblikoval t.i. 7P marketing. Dodatni 3P-ji so:

 • Ljudje (people)
 • Proces (proccess)
 • fizični dokazi (physical evidence)

Zgodovina marketinškega miksa in 4-ih P

Koncept štirih P je prisoten že od petdesetih let prejšnjega stoletja. Idejo 4-ih P-jev je zasnoval Neil Borden, profesor oglaševanja na Harvardu. V članku, ki ga je objavil leta 1964 z naslovom »The concept of marketing mix,« je pokazal možne načine, kako bi podjetja lahko uporabljala oglaševalske taktike, da bi pridobila nove stranke. Omenjen pristop so podjetja uporabljala še desetletja, ideje Boren-a pa so nadalje rafinirali še druge pomembne osebe v marketingu, med drugim tudi E. Jerome McCarthy, v knjigi »Basic Marketing: A Managerial Approach«.

Trženjski splet, 4P in poslovni načrt

Pristop 4-ih P učijo že v šolah, prav tako pa ne sme manjkati v poslovnem načrtu podjetja. V poslovnem načrtu moramo tako pojasniti in razdelati naslednje:

 1. Kaj ponujamo
 2. Kakšna je cenovna politika
 3. Kako bo od proizvodnje izdelek prišel do kupca
 4. Kako bomo izdelek promovirali

Izdelek oz. kaj ponujamo

Izdelek se nanaša na predmet ali elemente, ki jih podjetje namerava ponuditi strankam. Izdelek bi moral poskušati zapolniti pomanjkanje oz. neko vrzel na trgu ali izpolniti povpraševanje potrošnikov v večji meri, kot to počno obstoječi izdelki, torej tisti, ki so na trgu že na voljo.

Preden se lahko pripravi ustrezna marketinška strategija in kreirajo kampanje in oglasi, moramo namreč razumeti, kako se določen izdelek prodaja, kakšna je nakupna pot potrošnika, katere so specifike trga in izdelka. Potem je vprašanje, kako ta izdelek umestiti na trg, med druge podobne izdelke, v čem izstopa, v čem so njegove prednosti, posebnosti in pomanjkljivosti, ter kakšna je potemtakem ciljna skupina tega izdelka.

Pomembno je tudi vprašanje upsell in cross sell prodaje ter dejstvo, ali za ta izdelek obstajajo nadomestni izdelki.

Cena oz. cenovna politika

Ta P se nanaša na vprašanje, po kakšni ceni in s kakšno cenovno politiko bo podjetje prodajalo izdelek. Tu gre več kot le za vprašanje končne cene izdelka in razlike v ceni. Gre tudi za vprašanje popustov, znižanj in promocij ter veleprodajne politike.

Pri oblikovanju cene morajo podjetja upoštevati lastno ceno na enoto (strošek proizvodnje), stroške trženja in stroške distribucije. Podjetja morajo upoštevati tudi ceno konkurenčnih izdelkov na trgu in se vprašati, ali je njihova predlagana cena zadostna, da predstavlja razumno alternativo za potrošnike, hkrati pa morajo tudi vedeti, ali in koliko bodo s prodajo izdelka zaslužili.

Kraj in pot od proizvodnje do kupca

Upoštevati je potrebno, kje bo določen izdelek na voljo oz. naprodaj, v fizičnih poslovalnicah in na spletu.

Vsak izdelek namreč ne sodi v vsako trgovino. Luksuzni izdelki tako ne sodijo v trgovine, ki so prepoznavne po cenovno dostopnih izdelkih. Cilj je postaviti izdelek pred tiste kupce, ki ga bodo najverjetneje kupili.

Slednje pa pomeni, da je izdelek smiselno umestiti v izbrane trgovine (bodisi na spletu, bodisi na fizičnih lokacijah) in ga tam spraviti v ospredje. Podobno vprašanje se pojavi pri umestitvi izdelka in oglaševanju. Izdelek je bolj smiselno in učinkovito oglaševati v medijih, ki jih berejo tisti, ki ga bodo najverjetneje kupili. Po eni strani lahko v omenjenem primeru to velja za nišo izdelka, po drugi strani pa lahko izdelek glede na svojo naravo oglašujemo v mediju, ki ima bralce pravega profila.

Ključna vprašanja v zvezi s tem so:

 • ali bo podjetje izdelek prodajalo prek fizične izložbe, na spletu ali prek obeh distribucijskih kanalov.
 • Kakšno fizično promocijsko prikazovanje izdelka dobi, ko se prodaja v izložbi?
 • Ko se prodaja prek spleta, kakšno digitalno promocijsko prikazovanje izdelka dobi?

Marketing oz. trženje

Na tem področju gre za združitev ciljne skupine z načini oglaševanja in sporočilom.

Vprašanje je, kdo je ciljna skupina glede na dejavnike kot so starost, spol, stan, interesi, status, zaposlitev, …

Vsi podatki, ki jih imamo o svoji ciljni skupini nam omogočijo več stvari:

 1. Da jih nagovorimo na mestu, kraju in času, kjer se nahajajo in kjer oz. ko jih to zanima
 2. Da oglašujemo bolj učinkovito s tem, ko pravi ciljni skupini serviramo pravo (prilagojeno) sporočilo
 3. Da (posledično) ustvarjamo z oglaševanjem večji donos, saj nagovarjamo manj tistih ki jih ne zanimamo in več tistih, ki jih.

Ko je govora o digitalnem marketingu (tudi v okviru poslovnega načrta), je treba imeti v mislih, da ta za veliko večino malih / novih podjetij najbolj učinkovit in najbolj donosen način za trženje izdelka. Hkrati pa edini, s katerim lahko že z nizkimi proračuni vstopamo na trg in nekaj dosežemo. Praktično vsi ostali kanali in načini (TV oglasi, radio oglasi, jumbo plakati, tisk, …) so bistveno dražji in zahtevajo več zakupljenega oglasnega prostora, da se doseže nižji CPA.

Glede na to je področje trženja novega podjetja smiselno postavljati glede na možnosti, ki nam jih najbolj donosne platforme, kot so Google Ads, Facebook Ads (in Instagram), e-poštni marketing ipd.., in podobne platforme za digitalni marketing ponujajo.

Zato je pri definiciji samih ciljnih skupin (včasih že produkta samega), smiselno izhajati iz možnosti ciljanja uporabnikov, ki jih ponujata trenutno Google in Facebook oz. možnosti, ki jih npr. trženje z influencerji ponuja. Tako lahko svoj produkt, sporočilo in mesto/kraj oblikujemo popolnoma skladno s ciljno skupino.

Na Facebooku in Instagramu ter Google prikaznem omrežju lahko uporabnike dobro segmentiramo po kratkoročnih ali dolgoročnih interesih.

Google iskalno omrežje nam omogoča, da uporabnike nagovorimo v istem trenutku ko raziskujejo ali že kupujejo določen izdelek. Vprašanje je le, kako konkurenčen je ta produkt.

Dober izbor influencerjev v niši pa omogoča dostop do ciljne skupine, ki bo sprejela sporočilo le-teh in dalje širila zgodbo produkta od ust do ust, od delitve do delitve.

Preberite tudi: Kaj je marketing – 10 definicij (digitalnega) marketinga

Tradicionalne marketinške strategije

Pred tehnologijo in internetom so bile tradicionalne tržne strategije glavni način, kako so podjetja tržila svoje blago strankam. V primerjavi z digitalnim marketingom je za večino teh slabost ta, da se plačuje za visok doseg, a razpršeno oz. ne-definirano ciljno skupino. So tudi izjeme.

Večinoma pa velja, da so taki načini učinkoviti, ko se poveže več dejavnikov. TI so:

 • Gre za trženje produkta, ki je primeren / zanimiv za širšo populacijo,
 • Je na voljo visok budžet,
 • Gre za ponavljanje oglasnega sporočila.

Izjeme so:

 • oglaševanje v tisku (oglas za servis računalnikov v računalniški reviji),
 • na nišnih TV programih oz. oddajah (Oglas za CBD kapljice v oddaji o zdravju)
 • Prisotnost na sejmih ali konferencah v B2B niši
 • Oglas na jumbo plakatu na relevantni lokaciji

In seveda mnogi drugi.

Kot smo že omenili, gre v pogledu učinkovitosti oglaševalske strategije vedno za združitev izdelka s ciljno skupino. Trženje pa je ravno ta povezava med prvim in drugim. Kakšno je sporočilo, kdo ga bo slišal ali videl in kje oz. kdaj se bo to dogajalo.

Ker smo danes še toliko bolj kot kadarkoli izpostavljeni oglasnim sporočilom, je boj za pozornost uporabnikov še toliko večji.

Ocenjuje se, da je povprečen Američan dnevno izpostavljen od 4000 do 10000 oglasom (vir)

Da neko podjetje izstopa s sporočilom in doseže to pozornost uporabnika, mora nagovarjati prave uporabnike na pravem mesu v pravem času in še posebej z relevantnim sporočilom. Za oglaševalce tako ni pomembno, da se zanašajo na statistične podatke o učinkovitosti posamezne vrste trženja, temveč na povezljivost vrste trženja s ciljno skupino.

V pogledu tradicionalnih oblik oglaševanja morajo biti zato izbire zelo premišljene in originalne, v digitalnem marketingu pa nam to omogočajo na eni strani podatki o uporabnikih, ki jih oglaševalcem ponujajo platforme kot so Facebook, Google in podobne in ponovno trženje.

Digitalni marketing in ponovno trženje kot rešitev prenasičenosti

Ponovno trženje ali remarketing je namreč eden najboljših odgovorov na to prenasičenost z oglasi. Zakaj?

Vsi podatki v različnih nišah kažejo na to, da je polovica konverzij (v nekaterih primerih več, v drugih nekoliko manj) t.i. »assisted« konverzij oz. asistiranih ali pomožnih. Torej je več kot pol nakupov, ki jih s pomočjo oglaševanja pridobimo sestavljena iz več obiskov posameznega uporabnika, iz različnih virov.

Po domače povedano je za polovico nakupov, ki jih podjetje doseže z oglaševanjem dovolj, da so uporabniki oglas videli enkrat. Za drugo polovico pridobljenih ali ustvarjenih nakupov, pa so uporabniki oglas morali videti večkrat. (Pri tem je že prva polovica vprašljiva, saj gre lahko za pomanjkanje podatkov. Uporabniki  so lahko blagovno znamko že poznali, dobili ustno priporočilo ipd.)

Remarketing pa omogoča oglaševalcem, da uporabnike, ki jih nagovorijo enkrat (prvič) nadalje »spremljajo« z oglasi in jih tako nagovarjaj skozi celoten nakupni proces, ki lahko traja tudi leto dni in več (vir).

Vrste tradicionalnega marketinga

Izraz »tradicionalno trženje« se nanaša na katero koli vrsto trženja, ki ne poteka preko spleta oz. elektronskih medijev.

Tradicionalni marketing oz. trženje torej vključuje oglaševanje v tisku, oddajah, direktni pošti, preko telefona in zunanje oglaševanje, kot so panoji. Kot smo omenili, je s pojavim digitalnega marketinga tradicionalno trženje postavljeno v ozadje, a v določenih pogledih še vedno lahko predstavlja učinkovit način za pridobivanje novih kupcev.

Prednosti in slabosti tradicionalnega marketinga

Kljub številnim prednostim, ki jih prinaša digitalni marketing, pa ima tudi tradicionalni marketing svoje prednosti. Poglejmo si, katere so glavne prednosti in slabosti tradicionalnih marketinških načinov:

Prednosti:

 1. Vpliv in enostaven za razumevanje – Vizualno drzen reklamni pano ali osupljiva televizijska reklama je običajen del vsakodnevnega življenja večine ljudi. So lahko prebavljivi in ​​pogosto zabavni.
 2. Tiskani marketinški materiali so trajnejši. – Če imate oglas v številki The New York Timesa, bo tam, dokler revije ne reciklirate. Kar je super, če je potrošnik navdušen zbiratelj.
 3. Bolj nepozabno –  Če boste nekaj videli v resničnem življenju in ne na telefonu, si boste bolj verjetno zapomnili. Pričakovanje novih oglasov za Super-Bowl ali čudovito in impresivno izložbo bo bolj verjetno ostalo v vaših mislih kot oglas na instagramu, mimo katerega se boste verjetno pomaknili v nekaj sekundah.

Slabosti:

 1. Kampanje, ki jih je težje meriti – Obstajajo načini za merjenje tradicionalnih trženjskih kampanj, kot so sledilniki blagovnih znamk, vendar niso niti približno tako poglobljeni ali inteligentni kot orodja, ki so na voljo za digitalno trženje.
 2. Pogosto drag – Če ste blagovna znamka v povojih, obstaja velika verjetnost, da nimate sredstev za 4 strani v Vogueu. Številne oblike tradicionalnega trženja vam bodo povrnile znatne zneske.
 3. Brez neposredne interakcije s potrošnikom. – Za razliko od trženja v družabnih omrežjih ste bolj ali manj v temi glede odziva občinstva na vaša marketinška prizadevanja.

Vrste tradicionalnega marketinga

Poglejmo si, kateri so glavni načini tradicionalnega marketinga:

 • Na prostem (panoji, ovoji za avtobuse/taksije, plakati itd.)
 • Oddaje (TV, radio itd.)
 • Tisk (revije, časopisi itd.)
 • Direktna pošta (katalogi itd.)
 • Telemarketing (telefon, SMS)
 • Dogodki in prireditve

Včasih oglaševanje in marketing nista bila dostopna vsakomur. Le redka podjetja so si lahko privoščila zakup oglasnih prostorov na televiziji in na radiu. Da ima marketing v medijih kot so TV in radio efekt je namreč potrebno ponavljanja in stalna prisotnost. Tako so bili ti kanali »rezervirani« za največje. Ostalim je preostalo oglaševanje v revijah, še bolj pa direktna pošta in telemakreting, ki pa sta zahtevala veliko časa.

Pred pojavom digitalnega marketinga tako skoraj ni bilo mogoče v fazi oglaševanja komunicirati pretežno s ciljnimi skupinami v obliki kot jih poznamo danes, temveč je bilo tržno sporočilo potrebno predstaviti mnogim, ki zanj niti približno niso bili dovzetni, jih ni zanimalo. Tudi v začetku interneta so bile stvari podobne, čeprav digitalne.

Šele s pojavom iskalnikov in začetkom zbiranja podatkov o uporabnikih so se pojavile možnosti trženja docela definiranim ciljnim skupinam.

Digitalni marketing

Trženjska industrija se je z uvedbo digitalnega marketinga za vedno spremenila. Od neumestnih prikaznih oglasov, ki so agresivno utripali, do ciljanja na podlagi aktualnih zanimanj in situacij uporabnika, je digitalni marketing postal eno izmed najmočnejših procesov, ki odločilno vplivajo na poslovanje podjetij.

Iskalni marketing

Marketing prek iskalnikov ima za cilj čim večjo pojavnost v rezultatih iskanj na iskalnikih, za ciljne ključne besede, ki jih podjetje definira kot donosne. Poteka na dva način, kot PPC, kjer podjetje po kliku ali konverziji plačuje za prikazovanje oglasov in kot SEO (optimizacija spletnih strani za iskalnike, kjer s pomočjo tehnične optimizacije in vsebine skuša doseči najvišje pozicije.

E-poštni marketing

E-poštni marketing je najprej proces pridobivanja e-poštnih naslovov potencialnih strank, nato pa proces komunikacije in ustvarjanja zaupanja s temi strankami, tako, da jim podjetje pošilja sporočila. Ta sporočila morajo biti verodostojna in relevantna, da podprejo kupca v fazi odločanja o nakupu nečesa.

Marketing na družabnih omrežjih

Marketing v družabnih omrežjih vključuje ustvarjanje vsebine in zagotavljanje prisotnosti na določenih izbranih platformah družbenih medijev. Tako kot marketing prek iskalnikov lahko podjetja objavijo plačane oglase, da zaobidejo algoritme in pridobijo večjo možnost, da jih uporabniki vidijo. V nasprotnem primeru lahko podjetje poskuša organsko rasti z objavljanjem vsebine, interakcijo s sledilci ali nalaganjem medijev, kot so fotografije in videoposnetki.

Vsebinski marketing

Vsebinski marketing vključuje ustvarjanje vsebine, bodisi pisanje člankov za blog, e-knjig, infografike, video seminarjev ali druge vsebine, ki jo je mogoče objaviti oz. prenesti. Cilj je ustvariti izdelek (pogosto brezplačen) za izmenjavo informacij o izdelku, pridobivanje informacij o strankah in spodbujanje strank, da nadaljujejo s podjetjem onkraj vsebine.

Prednosti marketinga

Dobro opredeljene tržne strategije lahko podjetju koristijo na več načinov. Morda bo težko razviti pravo strategijo ali izvesti načrt; če je dobro opravljeno, lahko marketing prinese naslednje rezultate.

Ustvarjanje ciljne publike

Marketing omogoča podjetju, da cilja na določene ljudi, za katere meni, da bodo imeli koristi od njegovega izdelka ali storitve. Včasih ljudje vedo, da imajo določeno potrebo, včasih pa se tega ne zavedajo. Marketing omogoča podjetju, da se poveže s skupino uporabnikov, ki ustrezajo parametrom izbrane ciljne publike.

Interno izobraževanje

Marketing je uporaben za zbiranje informacij, ki jih je potrebno interno obdelati za doseganje uspeha. Na primer, tržna raziskava ugotavlja, da določen izdelek kupujejo predvsem ženske, stare od 18 do 34 let. Z zbiranjem teh informacij lahko podjetje bolje razume, kako ustreči tej demografski skupini, povečati prodajo in biti učinkovitejše z viri.

Zunanje izobraževanje.

Marketing se lahko uporablja tudi za komunikacijo z uporabniki, da jim sporoči, kaj počne, katere produkte ponuja in kako lahko ti izdelki ali storitve pomagajo ali izboljšajo njihovo življenje.

Gradnja blagovne znamke

Marketing podjetju omogoča ofenzivni pristop k ustvarjanju blagovne znamke. Namesto da bi stranka oblikovala svoje mnenje o podjetju na podlagi svojih interakcij, lahko podjetje stranko vnaprej vključi s specifično vsebino ali medije, da s tem spodbudi določena čustva ali reakcije. To omogoča podjetju, da oblikuje svojo podobo, še preden je stranka sploh imela interakcijo z njegovimi izdelki.

Trajen

Pravilno izvedene marketinške kampanje imajo lahko dolgoročen učinek na stranke.

Finančna uspešnost

Končni cilj in korist marketinga je večinoma spodbujanje prodaje. Ko so odnosi s strankami močnejši, dobro opredeljeni in pozitivni, je večja verjetnost, da bodo stranke sodelovale pri prodaji oz. nakupu. Ko je marketing izveden pravilno, se stranke obrnejo na podjetje direktno manj pogosto primerjajo cene in karakteristike izdelkov z drugimi. To predstavlja odločilno konkurenčno prednost. Tudi če sta dva izdelka popolnoma enaka, lahko marketing ustvari tako konkurenčno prednost, da bo stranka izbrala enega pred drugim.

Omejitve marketinga

Čeprav obstaja veliko razlogov, zakaj se podjetje loti aktivnosti na področju digitalnega marketinga, ki ima v primerjavi s klasičnim mnogo edinstvenih prednosti, pa ima ta tudi svoje omejitve. Poglejmo si katere.

Prenasičenost

Vsako podjetje želi, da kupci kupijo njegov izdelek in ne njegovih konkurentov. Zato so lahko tržni kanali konkurenčni, saj si podjetja prizadevajo pridobiti več pozitivne pozornosti in prepoznavnosti. Če tekmuje preveč podjetij, je lahko pozornost kupca močno oslabljena, kar povzroči, da kakršna koli oblika oglaševanja ni tako učinkovita.

Razvrednotenje

Ko podjetje promovira znižano ceno ali razprodajo, lahko javnost psihološko sčasoma prepozna, da izdelek ni vreden nakupa po polni ceni. Lahko pride do tega, da stranke celo odlašajo z nakupom, saj vedo ali se spomnijo, da je izdelek bil znižan. Pogosto kupci odlašajo z nakupom, ker računajo na popuste na črni petek.

Brez zagotovljenega uspeha

Tržne kampanje lahko povzročijo vnaprejšnje stroške, ki ne obetajo uspeha v prihodnosti. To velja tudi za študije tržnih raziskav, kjer se čas, trud in sredstva vložijo v študijo, ki morda ne prinese uporabnih ali koristnih rezultatov.

Pristranskost stranke

Zvestim, dolgoletnim strankam ni treba nagovarjati, da bi kupili blagovno znamko ali izdelek podjetja. Vendar pa lahko novejše, nepoučene stranke. Marketing je seveda pristransko usmerjeno k nezvestim strankam, saj bi bili tisti, ki že podpirajo podjetje, boljši pri nadaljnjih naložbah v izboljšanje izdelkov.

Stroški

Tržne kampanje so lahko drage, še posebej, če niso pravilno zasnovane in so posledično neučinkovite. Vzpostavitev kampanj digitalnega marketinga je draga in zamudna, vzdrževanje in vodenje pa prav tako prinaša lahko visoke stroške.

Odvisno od gospodarstva

Marketing je najuspešnejši, kadar imajo ljudje dovolj denarja. Čeprav lahko marketing ustvari nefinančne koristi, kot sta zvestoba blagovni znamki in prepoznavnost izdelka, je končni cilj spodbujanje prodaje. V neugodnih makroekonomskih razmerah, ko je brezposelnost visoka ali je zaskrbljenost glede recesije večja, bodo potrošniki morda manj radi zapravljali, ne glede na to, kako uspešna je tržna kampanja.

Kaj je marketing?

Marketing je dejavnost, ko podjetje promovira storitve ali izdelke. Marketing poskuša spodbuditi uporabnike na trgu, da kupijo njegov izdelek in se zavežejo zvestobe določenemu podjetju.

Zakaj je marketing tako pomemben?

Marketing je pomemben iz nekaj razlogov.

Prvič, trženjske akcije so lahko prve, ko stranka komunicira ali je izpostavljena izdelku podjetja. Podjetje ima možnost izobraževati, promovirati in spodbujati potencialne kupce.

Marketing tudi pomaga oblikovati podobo blagovne znamke, ki jo želi podjetje posredovati.

Kaj je namen trženja?

Pomemben cilj trženja je spodbujanje rasti podjetja. To se kaže v pridobivanju in ohranjanju novih strank.

Podjetja lahko za dosego teh ciljev uporabijo številne različne trženjske strategije. Na primer, usklajevanje izdelkov s potrebami strank lahko vključuje personalizacijo, napovedovanje in v bistvu poznavanje pravega problema za rešitev.

Druga strategija je ustvarjanje vrednosti prek uporabniške izkušnje. To se kaže v prizadevanjih za dvig zadovoljstva strank in odpravo morebitnih težav z izdelkom ali storitvijo.

Kaj so 4 P marketinga?

Koncept štirih P trženja, ki se pogosto uporablja na področju trženja, obravnava štiri ključne elemente tržne strategije. Štirje P sestavljajo izdelek, cena, kraj in promocija.

Katere so vrste trženja?

Obstaja več vrst trženja in  vrste so se razširile z uvedbo in vzponom družbenih medijev, mobilnih platform in tehnološkega napredka.

Pred razvojem interneta je bil marketing morda usmerjen v poštne kampanje, kampanje od ust do ust, reklamne panoje, dostavo vzorčnih izdelkov, televizijske oglase ali telemarketing ipd. Zdaj marketing vključuje družbene medije, ciljane oglase, e-poštni marketing, vhodni marketing za privabljanje spletnega prometa in drugo.

Stopite v stik
Miklavčič
Marketing d.o.o.
Učinkovite rešitve za digitalni marketing.

NASLOV

Zgornji Brnik 130H, 4210 Zgornji Brnik