seo-optimizacija - kaj je seo

SEO Optimizacija – Kaj je SEO, kaj SEO članek, kako poteka SEO in kakšna je cena za SEO storitve?

SEO optimizacija je optimizacija spletnih strani za iskalnike. Namen SEO optimizacije so višje uvrstitve v iskalnikih za različne ključne besede oz. iskalne izraze. Področja SEO optimizacije v grobem delimo na On-site in Off-site SEO.

Optimizacija in SEO dejavnosti so nujne za vsako podjetje, ki s pomočjo spleta pridobiva nove stranke. Vsekakor pa vrhunski SEO ni poceni. Poglejmo si, kako poteka SEO, kako optimizirati spletno stran, kakšna je cena SEO optimizacije in kakšen je SEO v Sloveniji.

Kaj je SEO?

SEO (search engine optimisation) ali optimizacija spletnih strani za iskalnike je proces oz dejavnost s katero izboljšujemo uvrstitve spletne strani v iskalnikih. Po SSKJ je optimizacija (glag. od optimizirati) dejavnost, s katero želimo “narediti, da postane kaj glede na dane možnosti najugodnejše, najboljše”. Po domače povedano, je optimizacija spletnih strani stalno izboljševanje le-te, v vseh 200 dejavnikih, ki jih pri razvrščanju strani uporabljajo iskalniki. SEO optimizacija pa se pogosto in hitro spreminja, glede na SEO metode oz. tehnike SEO, ki se uporabljajo (in delujejo). Poglejmo si, katere so in kaj pomenijo.

Katere so SEO metode?

Iskalniki za uvrščanje spletnih strani uporabljajo preko 200 različnih dejavnikov (Backlinko – 200 ranking factors). Potem ni čudno, da je tudi metod in tehnik SEO optimizacije veliko. Vseh mikroprocesov, ki se v SEO optimizaciji izvajajo pač ne bomo obdelali. Poglejmo pa si, kako se deli optimizacija po področjih. V grobem delimo metode SEO na tiste, ki se izvajajo na spletni strani (on site) in tiste, ki se izvajajo izven te strani (off site).

Kaj je on site SEO?

On site SEO optimizacija zajema vse procese, ki jih izvajamo na tisti spletni strani, ki jo želimo uvrstiti višje. On Site SEO zajema: Optimizacijo vsebine spletne strani (meta opisi, H tag-i, besedila, berljivost, …) Optimizacijo slik spletne strani (primerne resolucije, format nextgen, velikost datotek, število slik – glede na tekst, alt opisi …) Optimizacija hitrosti (minifikacija JS in CSS, cachiranje, …) Stalno pisanje besedil oz dodajanje vsebine S pomočjo on site optimizacije tako dosežemo, da je spletna stran uporabniku in pametnemu telefonu prijazna. Poskrbimo za to, da se naloži hitro in, da uporabnik na njej najde pravo informacijo z manj kot tremi kliki.

Kaj je Off Site SEO

Off site SEO je optimizacija, ki se izvaja izven spletne strani, ki jo želimo izboljšati. V glavnem to področje zajema gradnjo zunanjih povezav, “guest posting”, gradnjo blagovne znamke in povečanja “branded” iskanj ter “social impact”. Čeprav se ne dogaja na strani, je Off site SEO prav tako zelo pomemben dejavnik.

Kaj je White hat & black hat SEO

White hat SEO pomeni “legitimno” izvajanje optimizacije. Pri optimizaciji spletnih strani se skrbniki pogosto poslužujejo nedovoljenih tehnik. To so tehnike, s katerimi želijo “prevarati” iskalnike, da bi določeno stran uvrstili višje. Te tehnike se imenujejo black hat SEO. Čeprav lahko kratkoročno te tehnike delujejo pozitivno, pa imajo dolgoročno gledano lahko škodljive učinke.

SEO strategija

Dobra strategija je ključna pri optimizaciji. Optimizacija strani namreč pomeni veliko dela in stroškov. Prav tako pa rezultati niso vidni čez noč, temveč bolj z meseci. Če je strategija za optimizacijo dobra, potem bo dejavnost na tem področju hitreje učinkovala. SEO strategija vedno temelji na analizah iskanj, analizi spletne strani, analizi tekmecev. To so ključni podatki, ki “webmaster-jem” omogočajo, da prepoznajo pomanjkljivosti in priložnosti. Na podlagi teh podatkov lahko izvajajo optimizacijo. Poglejte si, kako narediti dobro SEO strategijo.

SEO in vsebinski marketing

Vsebinski marketing sicer ni bil direktno povezan z optimizacijo strani. Izkazalo pa se je, da izvajanje vsebinskega marketinga močno pripomore k dvigu položajev v iskalnikih. Gre za to, da z dobro vsebino lahko nagovorimo več uporabnikov, saj se naše strani uvrščajo na več iskalnih izrazov.

Uporabniki dobro vsebino prebirajo večkrat in jo delijo z drugimi. Iz vidika spletne statistike, je to zelo pozitiven učinek, ki ga prepoznajo in nagradijo tudi iskalniki.

Dobra vsebina uporabnika pritegne in nagovori. Uporabniki tako vsebino prebirajo večkrat in jo tudi delijo z drugimi. Iz vidika spletne statistike, je to zelo pozitiven učinek, ki ga prepoznajo in nagradijo tudi iskalniki. Vsebinski marketing pa je sčasoma postal ne le prednost, temveč nuja. Brez vsebine, ki je kakovostna in relevantna, danes strani skoraj ni več mogoče uvrstiti. Zelo aktualen je “SEO content writing“, ki po meni pisanje besedil za splet in se hkrati osredotoča na SEO učinek teh besedil.

Gradnja povratnih povezav

Števil iskanj v Sloveniji je nizko, število uporabnikov manjše, s tem pa je manjše tudi število iskalnih izrazov. (Vir: SEO Slovenija)

Gradnja povratnih povezav je zelo zahteven in drag proces. Še posebej v Sloveniji je problem majhnosti. Števil iskanj je nizko, število uporabnikov manjše, s tem pa je manjše tudi število iskalnih izrazov. Malo je spletnih strani, kamor bi lahko umestili povezavo do spletne strani, malo pa je tudi klikov z dotične strani. Zunanje povezave se tako za slovenske spletne strani delajo kar iz tujih strani, kar je nekoliko slabše, saj jeziki pogosto niso kompatibilni (angleška stran kaže na slovensko?). Nekateri SEO strokovnjaki v Sloveniji pa imajo PBN (private blog network) s pomočjo katerega gradijo profile povezav spletnih strani svojih klientov.

Preverite povratne povezave vaše spletne strani.

SEO analiza

Analiza spletne strani se lahko izvede na različnih področjih strani.

SEO analiza je pregled stanja spletne strani, ki razkrije, katere so pomanjkljivosti spletne strani in kateri najboljši postopki ali prakse so upoštevani pri sami izdelavi strani.

V grobem lahko analizo spletne strani iz vidika SEO optimizacije naredimo na treh področjih:

Tehnična SEO analiza strani

Pri tehnični SEO analizi strani se ukvarjamo s tem, koliko spletna stran upošteva najboljše postopke in prakse pri sami izdelavi. Pogledamo, kako prijazna je brskalnikom in kako dostopna je iskalnikom in nenazadnje uporabnikom.

Glavna področja pregleda v tem primeru so pregled oz analiza hitrosti spletne strani na različnih napravah, URL naslovi, robots.txt datoteke, sitemap.xml, preusmeritve in nedostopne strani, “canonical” oznake, schema.org oznake, …

Čeprav bi morala biti večina teh področij že urejenih ali upoštevanih pri sami izdelavi spletne strani, pa pogosto temu ni tako. Razvijalci spletnih strani namreč zelo različno pristopajo k izdelavi.

To pomeni, da imajo v ospredju različne cilje oz. različnim področjem pripisujejo različne prioritete. To  pomeni, da je za neko podjetje, čeprav morda eno večjih v Sloveniji, SEO optimizacija strani med manj pomembnimi aspekti, v ospredju pa je morda dizajn in seveda strošek izdelave.

S pomočjo tehnične SEO analize tako razkrijemo tehnične napake strani, ki morajo nujno biti popravljene, da je spletna stran lahko prikazana v vseh brskalnikih, berljiva vsem iskalnikom ter (hitro) uporabna in tehnično brezhibna za uporabnike. Izvaja se lahko ročno (sistematski ročni pregled strani) ali s pomočjo različnih orodij (npr. Moz ali pa SemRush)

SEO analiza vsebine strani

Zgoraj omenjena dostopnost in uporabnost sta osnova. V kolikor se na nalaganje strani čaka predolgo, bo veliko uporabnikov prej opustilo namero obiska strani, prav tako, v kolikor se vsebina ne prikazuje primerno, ali v primeru slabe ali ne-logične uporabnosti strani.

Vsaj enako pomembna pa je vsebina spletne strani. Kaj sploh sporoča? Nudi prave informacije? So berljive?

Predvsem Google zadnje čase pripisuje vedno večji pomen berljivosti vsebine.

Lahko imamo na spletni strani zelo dolg članek, ki sicer vsebuje vse informacije o določeni tematiki (ki jo uporabnik sicer išče), a te informacije niso uporabne, v kolikor niso berljive.

Berljivost ima tako v smislu uvrstitev, poleg relevantnosti in kakovosti informacije zelo pomembno vlogo.

Analiza vsebine se najprej ukvarja s tem, kako je vsebina distribuirana oz razvrščena po spletni strani. Najprej je pomembna struktura vsebine. Katere informacije oz. tematike so uvrščene višje (bližje korenu domene, npr. domena.si/pomembna-vsebina) in katere nižje (domena.si/pomembna-vsebina/manj-pomembna-vsebina). Praviloma se v najvišji ravni dodajajo strani z bolj splošno tematiko in z več vsebine. Obratno v nižjih ravneh dodajamo bolj specifične in krajše vsebine.

Za primer lahko vzamemo oglaševanje. Idealno bi bila struktura za spletno stran, ki se na to ključno besedo želi uvrstiti naslednja:

domena.si/oglasevanje/google/

Nato pride na vrsto pregled vsebine na glavni strani in podstraneh. Vprašamo se, katere ključne besede želi doseči določena stran oz. podstran in preverimo, kako skladna je vsebina te strani s ciljno ključno besedo.

Zatem pride na vrsto vprašanje, kako kakovostna je vsebina za bralca. Bo na njej našel prave informacije, glede na ključno besedo, ki jo je vpisal v iskalnik, je teh informacij dovolj in ali so dovolj berljive.

Lahko je na neki spletni strani prava informacija, a je uporabnik ne bo našel (dovolj hitro) če je ta skrita v članek dolg 2000 besed,.

Preberite več o tem, kaj je in kako poteka SEO analiza.

SEO analiza »zdravja« domene

Zdravje domene in povezave, ki kažejo nanjo so eno izmed najbolj precenjenih področij SEO optimizacije.

Google za uvrstitve upošteva preko 200 dejavnikov. Kljub temu pa različni SEO strokovnjaki temu področju namenijo več kot polovico pozornosti ali celo vso. Pogosto tudi zaradi zahtev strank, ki včasih nekoliko nevede, ali v veri, da bodo z avtoriteto domene za Moz, le-to dvignili tudi za iskalnike.

Vsekakor imajo zunanje povratne povezave vpliv na uvrstitve v iskalnikih. Po moji oceni je ta vpliv manjši pri Google iskalniku in večji pri ostalih, kot je recimo Bing ipd.

Pri analizi povratnih zunanjih povezav je najprej pomembno, ali katere povezave morda »zastrupljajo« spletno mesto. V tem primeru se naredi t.i. »disavow« listo povezav, ki jo pošljemo Googlu in nekaterim drugim iskalnikom, ki nato »izločijo« vpliv teh povezav na spletno mesto.

V drugem delu pogledamo, katere povezave že ima določena domena, katere imajo konkurenti oz. katere kakovostne povezave iz področja je možno pridobiti in jih skušamo pridobiti.

seo optimizacija orodja

SEO orodja

Ne le za izvedbo analize spletne strani, temveč tudi za sprotno delo potrebujemo orodja, ki nam pomagajo izvajati tehnične nadgradnje, oblikovati novo vsebino, povezave ter druga dela.

Osnova za optimizacijo spletnih strani so brezplačna (basic) orodja, s pomočjo katerih dobimo osnovne informacije o organskem prometu, uvrstitvah, virih prometa in vedenju uporabnikov. To so:

Pri delu za stranke in različne projekte, pa pri nas ne gre drugače, kot da imamo zakupljenih več SEO orodij. Trenutno tako uporabljamo 3 plačljiva SEO orodja. To so:

 • Moz
 • SemRush
 • Ahrefs
 • Majestic

Vsako od omenjenih orodij ima svoje prednosti in je nekoliko bolj specializirano za določeno področje.

Zdravje domene (povezave, zgodovina, )

Za pregled zdravja domene in povezav v prvi vrsti uporabljamo Moz. To orodje nam pokaže neko »zgodovinsko« vrednost domene in njenih povezav. Z znamenito metriko »domain authority«, na katero še danes prisega mnogo strokovnjakov v svetu SEO, je Moz nezamenljiv. Omogoča temeljit pregled povratnih povezav, njihove količine in »teže« posamezne povezave.

Poleg omenjenega nam omogoča tudi vpogled v »spam score«, ki razkrije t.i. »strupene« povezave.

Uporabljamo ga tudi za tehnični pregled strani.

seo optimizacija - moz

Zdravje strani (tehnični aspekti)

Analizo zdravja strani lahko opravite z različnimi SEO orodji. Najbolj splošno-uporabljana plačljiva sta SemRush in Moz. Brezplačno lahko uporabite zelo kakovosten UberSuggest. To orodje združuje vsa področja, od tehničnega pregleda, do pregleda povezav in vsebine.

Kakovost vsebine (količina vsebine, berljivost, vrednost)

Analiza vsebine v slovenščini je nekoliko otežena, ker pravzaprav vsa orodja nimajo podpore za slovenski jezik. V neki meri se lahko analiza vsebine izvede z omenjenima Moz in  SemRush. V našem podjetju vsebino pregledujemo ročno, s pomočjo teoretičnega in praktičnega znanja.

Tematika strani in povezav

Preostali dve orodji, ki jo doslej nismo opisali morda nista tako splošno poznani, a sta vredni svojega denarja.

Majestic omogoča tematski vpogled v povezave, ki kažejo na spletno mesto ter razmerje med kakovostjo ter količino povezav. Tako lahko hitro vidimo, kakšna je tematika povezav, ki kažejo na spletno stran in koliko je skladna s samo vsebino strani.

seo optimizacija - majestic

Orodje Ahrefs je izjemno bogato s podatki o iskanjih določenih ključnih besed. Omogoča nam vpogled v količino mesečnih iskanj, težavnost za uvrstitve ter t.i. DR (domain rating), ki v ospredje postavlja organski obisk spletne strani.

SEO članki / besedila

Vsebina je bistvo. Vsebina je tisto, po kar uporabniki sploh pridejo, ko obiščejo spletno stran. Lahko gre seveda za video vsebino, slike oz. fotografije ipd. v večini primerov, pa gre za informacije o izdelkih ali storitvah, ki jih podjetja najbolj logično navajajo v obliki besedil.

Besedila so tako ključnega pomena pri uvrstitvah. Pomembna je količina (število besed), berljivost, predvsem pa t.i. EAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). Kratica, ki označuje strokovnost, avtoriteto in zaupanja-vrednost avtorja oz. spletnega mesta ima močan vpliv na uvrstitve na vseh področjih. Še posebej pa izstopa na področju denarja oz zdravja (YMYL). Torej bolj vpliva na spletne strani, ki govorijo ali informirajo o zdravju posameznika ali o osebnih financah.

Some types of pages or topics could potentially impact a person’s future happiness, health, financial stability, or safety. We call such pages “Your Money or Your Life” pages, or YMYL. (vir)

Pri pisanju besedil, še posebej v najbolj konkurenčnih nišah, lahko teoretično dva avtorja objavita isti  članek, a se bo odvisno od »kakovosti« avtorja (v omenjenem pogledu) en uvrstil višje, kot drugi.

Kaj je SEO članek

SEO članki so včasih bila tista besedila, ki niso imela pravega pomena (vrednosti), a so dovolj pogosto vsebovala ključno besedo v naslovih in v besedilu ter slikah. Danes pa to, kolikokrat je uporabljena ključna beseda pravzaprav nima vpliva. Celo priporočeno je, da se uporablja raje sinonime in sorodne besedne zveze. Trdimo lahko, da iskalniki iščejo in prepoznajo besedilo, ki je pisano za uporabnika (bralca) in je potemtakem berljivo in koristno (v pomoč uporabniku).

Potemtakem lahko trdimo, da so SEO članki pravzaprav tista besedila, ki uporabniku ponudijo več informacij o določeni tematiki na bolj berljiv in dostopen način. To je pravzaprav edini recept, ki pozitivno vpliva na uvrstitve v iskalnikih.

Preberite si več o tem, kaj so SEO članki, kakšna je njihova vloga v digitalnem marketingu ter kako jih pisati. Poglejte si tudi našo ponudbo za pisanje SEO člankov.

WordPress SEO optimizacija

Čeprav je SEO optimizacija spletnih strani za iskalnike zelo zahteven proces, ki zahteva veliko tehničnega znanja, pa obstaja mnogo načinov znotraj optimizacije, ki jih skrbniki spletnih strani lahko izvajajo sami.

Predvsem na WordPress-u je optimizacija spletnih strani za začetnike do neke točke enostavna. Lahko si namreč namestijo vtičnike s pomočjo katerih bodo spletno stran uvrstili višje v iskalnikih.

SEO vtičniki za WordPress:

 • Yoast SEO (za meta opise in vodstvo pri pisanju).
 • W3Total Cache (za optimizacijo hitrosti – nekoliko bolj napreden)
 • Autoptimize (optimizacija hitrosti – enostavno)
 • Smush (vtičnik za optimizacijo slik)

Več o tem, kako optimizirati WordPress spletno stran.

Optimizacija spletnih trgovin

… uredite vsebino, saj bo ta najmočneje pripomogla k boljšim uvrstitvam.

Optimizacija spletne trgovine na WordPressu je možna z zgoraj omenjenimi vtičniki. Na drugih platformah npr Magentu, je optimizacija bolj zahtevna. Shopify je nekoliko lažji, saj lahko samostojno dodajati module za optimizacijo. Vsekakor pa ne glede na platformo (OpenCart, PrestaShop, …), ki jo uporabljate, lahko vedno uredite vsebino, saj bo ta najmočneje pripomogla k boljšim uvrstitvam.

Pomembno pri optimizaciji spletne trgovine za iskalnike je naslednje:

 1. Napišite boljše in daljše opise izdelkov
 2. Poskrbite za berljivost
 3. Napišite opise kategorij
 4. Poskrbite za hitrost
 5. Uredite slike, jih poimenujte in poskrbite za velikosti slik

Več o tem v članku Optimizacija spletne trgovine – Kako optimizirati spletno trgovino.

Cena SEO storitev – Koliko stane SEO optimizacija

Cena SEO optimizacije je odvisna od tega, kaj želite optimizirati in kako hitro želite rezultate. Vsekakor je nujno urediti prav vse vidike optimizacije, ki smo jih tukaj omenili. Še posebej, če se želite uvrstiti na ključne besede, kjer je visoka konkurenca. Cena SEO optimizacija znaša od vsaj 200 € /mesec in več.

Plačilo po rezultatu

V Sloveniji za SEO optimizacijo lahko plačate tudi po položaju, ki ga dosežete. Če se uvrstite višje (na vnaprej dogovorjeno mesto), plačujete mesečno (od 100 € do 200 €) po položaju, glede na to, na katerem položaju ste.

Pisanje Guest post-ov na tujih straneh

Nekatere agencija ponujajo optimizacijo, ki poteka tako, da na svoji spletni strani pišejo članke, ki vsebujejo povezavo do vaše spletne strani. Cena je nekje okoli 200 € / mesec. Čeprav se taka SEO optimizacija sicer izvaja tudi na profesionalnih ravneh, pa v tem primeru ne prinaša učinka. Zgolj s pisanjem nesmiselnih objav na enih in istih straneh, v konkurenčnih nišah ne boste izboljšali uvrstitev.

Najboljša SEO optimizacija v Sloveniji

SEO optimizacija mora vsebovati vse omenjene aspekte, predvsem pa mora atemeljiti na vsebinskem marketingu. Ta je pomemben in bo to vedno bolj. Poiščite SEO strokovnjaka, ki bo poskrbel, da se bo izvajal najprej vsebinski marketing na vaših straneh in šele potem vse ostalo.

Stopite v stik
Miklavčič
Marketing d.o.o.
Učinkovite rešitve za digitalni marketing.

NASLOV

Zgornji Brnik 130H, 4210 Zgornji Brnik