SMART-cilji---Primeri

SMART cilji – Primeri kako zastaviti cilje v digitalnem marketingu

Zastavljanje dobrih ciljev v digitalnem marketingu je ključnega pomena za uspešnost vaših marketinških prizadevanj. Previsoki cilji namreč vodijo v neuspeh, zaradi prenizkih ciljev pa se izgublja potencial. Za postavitev pravih ciljev je zato potrebno naslednje:

  • Razumevanje trenutne situacije
  • Usklajenost pričakovanj
  • Razumevanje zmožnosti in opcij

Poleg tega, pa je treba omeniti, da naj bodo cilji dovolj specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno omejeni (SMART oz. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound).

Tu je nekaj korakov, kako jih učinkovito zastaviti in nasvetov, kako pri tem lahko pomaga vaša marketinška agencija:

Specifični

Cilji morajo biti jasno opredeljeni. Namesto splošnega cilja, kot je “povečati spletno prodajo”, izberite bolj specifičen cilj, kot je “povečati prodajo določenega izdelka za 20% v naslednjih treh mesecih”.

Kako vam pri tem lahko pomaga agencija?

Na podlagi podatkov s katerimi razpolagamo agencije, vam lahko ocenijo višino finančnega ali časovnega vložka, ki ga tak cilj zahteva. S pomočjo tega podatka lahko uskladite cilj z zmožnostmi.

Merljivi

Cilji morajo biti kvantificirani, tako da lahko spremljate napredek. Če je vaš cilj povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, določite, kako boste to merili – morda preko števila novih sledilcev na socialnih omrežjih ali povečanja organskega prometa na vaši spletni strani.

Kako vam pri tem lahko pomaga agencija?

S pomočjo analitičnih orodij agencije lahko nastavijo, da se določeni zavedeni dogodki štejejo kot konverzije. Če je cilj povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, potem je je število organskih iskanj blagovne znamke v Googlu zagotovo pokazatelj uspešnosti na tem področju.

Dosegljivi

Cilji morajo biti realistični in dosegljivi z viri, ki jih imate na voljo. Ne zastavljajte si ciljev, ki so tako visoki, da jih ni mogoče doseči, ali tako nizki, da ne predstavljajo izziva.

Kako vam pri tem lahko pomaga agencija?

Posvetujte se z agencijo, kakšni so po njihovi oceni realni cilji. Kot smo že povedali, agencije razpolagamo z določenimi podatki, ki nam omogočajo, da ocenimo kaj stroškovno in časovno nekaj pomeni. Poleg tega je vredno omeniti tudi to, da je včasih smiselno prerazporeditev sredstev, ker se za določene procese namenja preveč, za tiste, ki so morda bolj pomembni, pa premalo. Take posodobitve je že sicer smiselno redno izvajati.

Relevantni

Cilji morajo biti relevantni za vaše poslovne potrebe in usmerjeni k temu, kaj želite doseči kot podjetje. Na primer, če je vaš glavni cilj povečanje prodaje, se osredotočite na cilje, ki bodo neposredno prispevali k temu, kot je povečanje stopnje konverzije. Dvig prodaje za 20% z dvigom proračuna ni noben poseben dosežek.

Kako vam pri tem lahko pomaga agencija?

Ko pride do vprašanja digitalnega marketinga so predstave agencije in oglaševalcev lahko zelo različne. Tukaj je na mestu vprašanje, kje ima naše podjetje potencial, ki na spletu ni izkoriščen? Pogosto podjetniki pridejo do agencije s fiksno idejo, kaj naj se oglašuje in kako. Do take predstave pridejo na podlagi preteklih izkušenj. Nasprotno pa agencije na podlagi svojih izkušenj vidijo morda potencial drugje.

Časovno omejeni

Časovni okvir pomaga ohranjati fokus na cilju. Brez jasnega roka se lahko naloge in prizadevanja razvlečejo, kar lahko vodi v izgubo zagona in zmanjša učinkovitost. Poleg tega poenostavi merjenje napredka in povečuje občutek odgovornosti med uresničevalci cilja.

Poleg upoštevanja SMART kriterijev, razmislite tudi o naslednjem:

  • Preglejte pretekle uspehe in izzive: Preučite, kaj je delovalo in kaj ne v preteklih kampanjah, da lahko učinkoviteje načrtujete prihodnje cilje.
  • Vključite ekipne poglede: Razpravljajte o ciljih z ekipo, ki bo sodelovala pri izpolnjevanju le-teh. To zagotavlja, da so cilji realistični in da ima vsakdo jasno predstavo o pričakovanjih.
  • Bodite prilagodljivi: Bodite pripravljeni prilagoditi cilje, če se pokaže, da niso popolnoma ustrezni ali če se okoliščine spremenijo.

Predvsem pa vzdržujte dobro in redno komunikacijo. Pogosto namreč dobra in jasna komunikacija med agencijo in oglaševalci pripelje do nadpovprečnih rezultatov in obratno. Površna komunikacija vodi v neusklajenost, neuspešnost in nezadovoljstvo.

Z jasno zastavljenimi cilji, ki sledijo tem smernicam, boste lažje usmerjali svoje digitalne marketinške strategije in merili uspešnost svojih prizadevanj.

Stopite v stik
Miklavčič
Marketing d.o.o.
Učinkovite rešitve za digitalni marketing.

NASLOV

Zgornji Brnik 130H, 4210 Zgornji Brnik