vodenje-oglaševanja-zaposleni

Ste oglaševanje prepustili zaposlenim? Preverite, kaj tvegate.

Kdaj, v kakšnem primeru in v kakšni meri je smiselno, da zaposleni vodijo oglaševalske kampanje v podjetju?

Pogosto se name obrnejo podjetja, kjer oglaševalske kampanje vodijo njihove zaposleni. V večini primerov je to ena izmed mnogih njihovih zadolžitev. Večinoma so take naloge podane zaposlenim, ki v oglaševanju milo rečeno, niso ravno doma. So tudi zelo dobri primeri take prakse, a žal zelo redki.

Ideja, da se vodenje oglaševalskih kampanj prepusti zaposlenim je razumljiva in po svoje logična poteza. Ima svoje prednosti. To sta predvsem nižji stroški in pregled ter nadzor nad oglaševanjem.

Zaposleni, ki vodijo oglaševalske kampanje, lahko v mnogih primerih predstavljajo stroškovno učinkovitejšo možnost v primerjavi s najemom zunanjih agencij. Podjetje prihrani, kar bi sicer porabilo za provizije agencij.

Spremljanje in nadzor nad oglaševalskimi kampanjami je lažje dosegljivo, ko so vodene z notranjimi zaposlenimi. Podjetje ima neposreden nadzor nad strategijo, proračunom in izvajanjem kampanj ter lahko hitro prilagodi svoje napore glede na spremembe v okolju.

Dodatno lahko (ne pa tudi nujno) navedemo tudi nekaj drugih prednosti, kot so:

Boljše poznavanje podjetja: Zaposleni imajo globje razumevanje podjetja, njegove blagovne znamke in ciljne publike, kar lahko pripomore k bolj uspešnim kampanjam.

Boljša integracija s poslovnimi cilji: Notranji zaposleni so lahko bolje seznanjeni s poslovnimi cilji podjetja in lahko usmerjajo oglaševalske kampanje, da bolje podpirajo te cilje.

Hitrejši odzivi na spremembe: Notranji tim lahko hitreje prilagodi kampanje in strategije glede na spremembe v trženju ali konkurenci, saj ni potrebno usklajevanje z zunanjimi agencijami.

Vsaj v ideji naj bi te prednosti torej veljale. Kaj pa v praksi?

V praksi so taki primeri pogosto neučinkoviti. Večinoma težavo predstavlja nezadostno znanje zaposlenih. Ti sicer naredijo, kar jim je naročeno, a delajo napake, ki jih ne prepoznajo ne oni, ne njihovi zaposleni.

Ko govorimo o oglaševanju na Googlu in Facebooku ter Instagramu najpogosteje prihaja do napak povezanih s ciljanjem oglasov, formati oglasov in pogosto celo s popolnoma napačno strukturo računa. V praksi to pomeni, da podjetje sicer porabljajo sredstva za oglaševanje, a njihovi oglasi iz omenjenih razlogov ne dosežejo ciljne skupine.

Torej stroški so, rezultatov pa ni. Kaj pa zaključek?

Smo probali (npr. oglaševanje na Google), pa za nas ne deluje.

Kaj pa zaposleni z opravljenim izobraževanjem?

Mnogi zato zaposlene pošiljajo na izobraževanja, ki pa so pogosto premalo. Že dobra izobraževanja je težko najti. Dodatno je še zaplet, ker je zaposlenim potrebno zagotoviti znanje iz različnih področij oglaševanja ali marketinga. Nekatera podjetja se namenijo izvajati Facebook oglaševanje in na primer e poštni marketing, druga Google oglaševanje in SEO, …

Torej je zaposlenim potrebno zagotoviti znanje iz več področij marketinga, ki pa so si sama po sebi lahko zelo različna. Google oglaševanje (Google Ads) in optimizacija spletnih strani za Google pravzaprav nimata veliko skupnega.

Potem pa je tu še praktično usposabljanje. Za kakovostno upravljanje oglaševalskih kampanj je namreč poleg teoretičnega znanja zelo potrebno tudi praktično usposabljanje.

Ko govorimo o praktičnih izkušnjah imamo agencije in strokovnjaki izjemno prednost. V samem dnevu namreč pregledamo in uredimo mnogo oglaševalskih kampanj in s tem dobimo neko širše razumevanje področja. Na kratko povedano, spremembe, ki jih izvajamo na mikro ravneh lahko preverjamo na makro ravni. med drugim.

Poleg omenjenega so seveda ovira še nenehne spremembe (obnavljanje znanja), strategije (kdo v takem podjetju je zadolžen za zasnovo in izvedbo strategije oglaševanja) ter za merjenje in testiranje?

To je področje, na katerega se po mojih videnjih večinoma pozabi oz. se ga spregleda. Slednje pa lahko predstavlja kar veliko pomanjkljivost. Strategija je namreč neka smernica, ki uravna komunikacijo skladno z vizijo podjetja.

Slabosti prepuščanja oglaševanja zaposlenim

Treba je upoštevati, da notranji zaposleni ne bodo imeli veščin in orodij za učinkovito vodenje oglaševalskih kampanj, ki bi bile primerljive s tistimi, s katerimi razpolagamo strokovnjaki. Že samo za orodja in vire informacij strokovnjaki porabijo znatne vsote denarja.

V nekaterih primerih je pametno kombinirati notranje znanje s storitvami zunanjih agencij, da dosežete najboljše rezultate. Zelo smiselno je, da podjetja zadolžijo enega od zaposlenih, ki skrbi za komunikacijo in usklajevanje z agencijo.

Pomembno je torej, da se lastniki zavedajo, da je digitalni marketing in oglaševanje kompleksno področje, zato je potrebno nenehno izobraževanje in spremljanje trendov, ne glede na to, ali se odločite za notranje ali zunanje vodenje kampanj.

Vodenje oglaševalskih kampanj z notranjimi zaposlenimi ima lahko nekatere nevarnosti in slabosti, ki jih je treba upoštevati ali bolje rečeno vzeti v zakup:

  1. Pomanjkanje specializiranega znanja: Notranji zaposleni morda nimajo specializiranega znanja in izkušenj na področju oglaševanja in digitalnega marketinga. To lahko vodi do manj učinkovitih kampanj in nižjih rezultatov.
  2. Omejeni viri: Notranji zaposleni so lahko omejeni v času in virih, ki jih lahko namenijo vodenju kampanj. To lahko omeji obseg in učinkovitost kampanj.
  3. Hitre spremembe v panogi: Digitalni marketing se hitro spreminja, in notranji zaposleni morda težko sledijo najnovejšim trendom in tehnologijam.
  4. Potreba po nenehnem izobraževanju: Za uspešno vodenje oglaševalskih kampanj je potrebno nenehno izobraževanje in spremljanje novosti. To zahteva čas in napore.
  5. Obremenjevanje: Vodenje kampanj lahko postane dodatno breme za že zaposlene, kar lahko vpliva na njihovo produktivnost in dobro počutje.
  6. Tveganje za napake: Brez ustrezne izkušnje se lahko pojavijo napake pri načrtovanju in izvajanju kampanj, kar lahko vodi v izgubo denarja in ugleda podjetja.
  7. Pomanjkanje objektivnosti: Notranji zaposleni lahko postanejo preveč vpeti v notranje politike in interese podjetja, kar lahko vpliva na objektivnost in učinkovitost kampanj.
  8. Omejen pogled na tržišče: Notranji zaposleni lahko imajo omejen pogled na tržišče, kar lahko vodi v premalo in preveč ozko načrtovanje kampanj.
  9. Potreba po tehnoloških orodjih: Za učinkovito vodenje kampanj so potrebna različna marketinška orodja in tehnologije, ki jih morda nimate na voljo in bi jih bilo treba nabaviti.

Kakšen pristop je pravi za vaše podjetje

Da bi se izognili nevarnostim in slabostim vodenja oglaševalskih kampanj z notranjimi zaposlenimi, je pomembno, da dobro pretehtate svoje potrebe, znanje in resurse ter se odločite na podlagi tega, ali je ta pristop najboljši za vaše podjetje.

V nekaterih primerih je kombinacija notranjega in zunanjega vodenja kampanj lahko precej boljša rešitev.

Manjša podjetja z omejenim proračunom: Manjša podjetja s proračunskimi omejitvami se lahko odločijo, da bodo zaposleni vodili osnovne oglaševalske kampanje, saj lahko tako prihranijo denar, ki bi ga sicer porabili za najem zunanjih agencij.

Notranje znanje in izkušnje: Če imate zaposlene z izkušnjami na področju oglaševanja in digitalnega marketinga, ki lahko uspešno izvajajo kampanje, je smiselno, da jih vključite v ta proces.

Večja kontrola nad procesom: Vodenje kampanj z notranjimi zaposlenimi omogoča večjo kontrolo nad celotnim postopkom. Podjetje ima neposreden nadzor nad strategijo, izvedbo in spremljanjem rezultatov.

Hitre odzive na spremembe: Notranji tim lahko hitreje prilagodi kampanje in strategije glede na spremembe v trženju ali konkurenci, saj ni potrebno usklajevanje z zunanjimi agencijami.

Določene naloge v kampanjah: Namesto, da bi celotno oglaševalsko kampanjo vodili notranji zaposleni, lahko podjetje najame zunanjega strokovnjaka za določene naloge ali svetovanje, kot je načrtovanje medijskih strategij ali oblikovanje kreativnih oglasov.

Vendar pa je treba upoštevati, da notranji zaposleni ne bodo vedno imeli vseh potrebnih veščin in orodij za učinkovito vodenje oglaševalskih kampanj.

Stopite v stik
Miklavčič
Marketing d.o.o.
Učinkovite rešitve za digitalni marketing.

NASLOV

Zgornji Brnik 130H, 4210 Zgornji Brnik